Freelancer

Freelancer bi bio honorarac koji radi povremene poslove za razne poslodavce a mogu se pronaći na internetu. To je najčešće pisanje, prevođenje, lektoriranje, programiranje, web i grafički dizajn, video produkcija, konzalting, planiranje i slično.